mis tehtud

                                                                                       tagasi esilehele

 
 
 


PILTE EÜÕS TEGEMISTEST NÄEB FOTOALBUMIS.
 1. 10. augustil 2017 osales EÜÕS-i juhatus Kuusalus toimunud eesti tänapäevase ortograafia rajaja Kuusalu pastor Eduard Ahrensi (1803 - 1863) mälestusmärgi avamisel. Juhatuse liikmed osalesid mälestusmärgi rajamises. Kuusalus toimus lisaks mälestusmärgi avamistseremooniale Eesti Keele Instituudi, Emakeele Seltsi ja Õpetatud Eesti Seltsi sisustatud Ahrensile pühendatud keelekonverents ning õhtul kirikus kontsert Ahrensi aegsete baltisaksa heliloojate loomingust. Fotosid avamiselt saab näha EÜÕS fotoalbumist.

 2. Pikemat ülevaadet päevast saab lugeda: http://laurentsiuse-selts.eu.

 3. Ülevaate pildialbum: http://nagi.ee/photos/LaurentsiuseSelts/sets/408085/ 


 4. 08. juunil 2017 toimus Berliinis rahvusvahelise koostöövõrgustiku DARE (Democracy and Human Rights Education in Europe http://www.dare-network.eu/) peaassamblee. Sellel võeti Eesti Ühiskonnaõpetajate Selts üksmeelselt koostöövõrgustiku liikmeks. Pilte peaassambleest näeb siit!


 5. 31. mail ja 01. juunil 2017 toimus Tallinnas rahvusvahelise katusorganisatsioo-ni Lifelong Learning Platform aastakonverents teemal “Education in a digital world. Reducing inequalities through lifelong learning.” EÜÕS-i esindaja osales konverentsil. Kõneldu oli tähelepanu vääriv nii elukestva õppe kui formaalhariduse seisukohast. Ettekannetes ning mõttevahetusetes avaldati mitmeid seisukohti sellest, kuidas tänane kool digitingimusi kõige paremini ära saaks kasutada. Jagati nii teoreetilisi teadmisi kui praktilisi nõuandeid. Pilte aastakonverentsist näeb siit.


 6. 29. aprillil toimus Tallinnas EÜÕS-i 2017. aasta üldkoosolek. Koosolek andis hinnangu seltsi 2016. aasta tööle, ning arutas läbi ja kinnitas eelmise majandusaasta aruande. Käsitledes edasist tegevust oldi seisukohal, et selts jätkab väljakujununed traditsiooni õpetajatele koolitusürituste korraldamisel. Arutati aineõpetuse olukorda ühiskonnaõpetuses ning seltsi liikmelisust rahvusvahelistes organisatsioonides. Vastavuses põhikirjaga toimus EÜÕS-i juhatuse valimine. Juhatuse jätkab senises koosseisus.


 7.    31.märtsil 2017 toimus Eesti Kirikute Nõukogu hariduskonverents koostöös Siseministeeriumiga pealkirjaga: "Milline on hea haridus?" ja mille alapealkiri oli "Milline on hea haridus ja hea kasvatus kodus, lasteaias, koolis, meedias, kirikus, teatris ja ülikoolis?" Konverents toimus kell 9.00-9.30 Toomkirikus ning kell 10.00-16.00 Eesti Teaduste Akadeemias.

 

Toomkirikus teenisid kaasa piiskop Tiit Salumäe ja Toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru ning kõnet pidasid EKN-i asepresident, peapiiskop emeeritus Andres Põder, Siseministeeriumi Usuasjade Osakonna juhataja Ilmo Au ja Arho Tuhkru.Eesti Teaduste Akadeemias pidas peaettekande Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Rein Veidemann teemal "Haridus kui (eesti) kultuuri funktsioon". Toimus 7 paneeldiskussiooni ja lisaks oli veel üks ettekanne. Paneeldiskussioonide teemad olid "Hea haridus ja hea kasvatus ja kaplanite roll" (paneeldiskussiooni juhtis Arho Tuhkru; vestluses osalesid Jaak Aus, Triin Käpp ja Katrin Keso-Vares), "Hea haridus ja hea kasvatus ning meedia roll." (paneeldiskussiooni juhtis Heiki Haljasorg; vestluses osalesid Helle Aan,Janek Mäggi, Mare Pihlak ja Indrek Treufeldt), "Hea haridus ülikoolides ja kõrgkoolides" . (paneeldiskussiooni juhtis Marko Tiitus; vestluses osalesid Siimon Haamer, Arne Hiob, Urve Läänemets, Mattias Palli, Ove Sander ja Meeli Tankler), "Hea haridus ja hea kasvatus koolis" (paneeldiskussiooni juhtis Signe Aus; vestluses osalesid Helve Lokk, Kersti Nigesen, Tarvo Siilaberg, Liivika Simmul ja Egle Viilma), "Hea haridus ja hea kasvatus lasteaias" (paneeldiskussiooni juhtis Külvi Teder; vestluses osalesid Triinu Lüüde, Kairi Sepp, Anne Haagen, Anneli Virves ja Heidi Sarap), "Hea haridus ja hea kasvatus kirikus" (paneeldiskussiooni juhtis Lauri Koogas; vestlusringis osalesid Lemme Aulis, isa Igor Gavrilchik, Mervi Kalmus, Veljo Kaptein, Mai-Liis Mäeväli ja Rutti Proosa) ja "Hea haridus ja hea kasvatus teatris" (vestlesid Heiki Haljasorg ja Lembit Peterson). Ettekande teemal "Hea haridus ja hea kasvatus kodus" pidas  Liivika Simmul. Konverentsil osales 129 inimest. Ürituse peakorraldaja oli Heiki Haljasorg.


Fotod saab valida siit: http://scholacathedralistallinnensis.blogspot.com.ee/


24. jaanuaril 2017 toimus EÜÕS aastaseminar. Õiguskantsleri büroos kohtuti õiguskantsler Ülle Madisega ja nõunik Vladimir Svet’iga. Loe seminarist lähemalt siit ja vaata pilti siit!


 1. 18. jaanuaril 2017 toimus kohtumine Haridus- ja teadusministeeriumis.

Kohtumisel osalesid minister Mailis Reps, ministeeriumi asekantsler Mart Laidmets, Andres Põder (EKN), Philippe Jourdan (EKN), Heiki Haljasorg (EKN, EÜÕS), Egle Viilma (EKEL), Tarvo Siilaberg (EKEL), Urmas Viilma (EKN) ja Jaak Aus (EKEL). Kohtumisel oli muude teemade hulgas juttu ka õppekavaarendusest, sealhulgas ühiskonnaõpetuses. Pilti kohtumisest näeb siit!


 1. 11. - 15. detsembril 2016 viibisid EÜÕS-i juhatuse liikmed Urve Läänemets ja Sulev Valdmaa ekspertidena Tbilisis rahvusvahelise ERASMUS+ projekti avaseminaril. Projekti eesmärgiks on kodanikuhariduse õppekava välja-töötamine Gruusia ja Iisraeli kõrgkoolidele. Pilte Tbilisi seminarist näeb siit!


 2. 26. novembril 2016 toimus Tallinnas EÜÕS-i juhatuse koosolek. Vaadati tagasi 2016. aastale ning kavandati järgmise aasta ettevõtmisi. Tagasivaatena tõdeti, et EÜÕS on jätkuvalt andnud head eeskuju oma ürituste planeerimisel meie sõrasorganisatsioonile. Äsja näitasime suunda külastada Riigikontrolli. Tuleviku osas arutati muu hulgas ka rahvusvahelisi sidemeid.


 3. 25. oktoobril 2016 korraldas Eesti Ühiskonnaõpetajate Selts õppekäigu Riigikontrolli majja. Pärast väikest ekskursiooni Riigikontrolli majas, andis Riigikontrolli arendusteenistuse juhataja Urmet Lee ülevaate Riigikontrolli funktsioonidest. Pärast väga sisukat ettekannet said kõik osalejad esitada küsimusi ning saada vastuseid. Õppekäik Riigikontrolli majja jätkab traditsiooni, kus Eesti Ühiskonnaõpetajate Seltsi liikmed teevad kaks korda aastas õppekäike. Varem on näiteks on toimunud õppekäigud Stenbocki majja, Välisministeeriumisse, Riigikohtusse, Eesti Panka, Toomkirikusse, dominiiklaste kloostrisse, Vahipataljoni, Kaitsepolitseisse, Läti saatkonda ja USA saatkonda.     


 4. 11. juunil toimus Tallinnas EÜÕS 2016. aasta üldkoosolek. Koosolekul arutati läbi ja kinnitati seltsi 2015. aasta tegevusaruanne ja kinnitati majandusaasta aruanne. Seltsi tegevus hinnati heaks. Kavandati seltsi tegevus 2017. aastaks. Toimus põhikirjast tingitud muudatus seltsi juhatuses. Eesti Ühiskonnaõpetajate Seltsi 2016. aasta kevadseminar toimus teisipäeval 22.märtsil Tallinna dominiiklaste kloostris. Ürituse sisustas teoloog ja ajaloofilosoof Einar Laigna, kes korraldas seminarist osavõtjatele ringkäigu dominiiklaste kloostris ning esines väga huvitava mõtisklusega inimesest, ajaloost, ühiskonnast ja väärtustest. EÜÕS 2015./2016. õppeaasta sügis- ja kevadseminar kokku andsid osalenutele huvitava ja värskendava võimaluse mõelda süvitsi väärtustest. Pilte seminarist dominiiklaste kloostris näeb siit!


 5. Reedel 22. jaanuaril 2016 kohtusid EÜÕS liikmed Tallinnas EELK peapiiskopi U. Viilmaga. Pooleteise tunni jooksul kõneldi kaasaja ühiskonna teemadel ning eriti väärtustest. Kujunes arusaam, kuidas näeb ühiskonnaõpetuse aine rolli tänases eesti koolis EELK.


 6. 20. oktoobril 2015 toimus Tallinnas EÜÕS sügisseminar "Luterlus maailmas ja Eestis XXI sajandil", mis viidi läbi koostöös EELK Konsistooriumiga. Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus esines õpetajatele Toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru, kes tutvustas Toomkirikut ning kõneles sellega seonduvalt väga huvitavalt kristlusest laiemalt. EELK Rahvusvaheliste ja avalike suhete assistent Eva-Liisa Luhamets kõneles Luterlikust Maailmaliidust ning EELK tegevusest selles. Seminar lõppes tutvusmisringkäiguga EELK Konsistooriumi hoones ehk piiskopimajas ja selles asuvas kabelis, mille viis läbi konsistooriumi sekretär Sigrid Põld. Pilte seminarist näeb siit!


 7. 09. mail 2015 toimus Tallinnas EÜÕS-i aastakoosolek. Seltsi juhatus esitas koosolekul ülevaate 2014. aasta tegevusest ning selgitas majandusaasta aruannet. Seltsi tegevus 2014. aastal hinnati "heaks", kuna hästi õnnestusid nii Kaitseväe peastaabiga koostöös toimunud EÜÕS aastaseminar kui projekt "USA Today and Tomorrow", mida toetas USA suursaatkond Tallinnas. Aasta jooksul jagati huvilistele välja suurem osa 2013. aasta lõpul valminud integreeritud ühiskonna-alase õppematerjali "Reader on Estonia" tiraažist. Asuti ette valmistama uus publikatsiooni Hilda Tabast ja tema sotsialisee-rumise käsitlusest. EÜÕS põhikirja kohaselt viidi läbi kolmeliikmelise juhatuse ühe liikme ümbervalimine. Heiki Haljasorg, kelle kahe-aastane seltsi juhatuse liikme periood lõppes, valiti tagasi. Korrastati seltsi liikmete nimekirja. Kavandati ettevõtmisi 2015./2016. õppeaastaks. Otsustati jätkata senist suunda ning pakkuda EÜÕS-i poolt heatasemelisi üritusi nii Seltsi liikmetele kui teistele huvilistele, sh õpilastele. 


 8. 29. aprillil toimus Tallinnas TLÜ Balti Filmi- ja Meediakoolis EÜÕS-i ja USA suuraatkonna 2015. aasta koostööprojekti viimane seminar. Selle teemaks oli meedia mõju. USA poolt esines diplomaatia, globaalse lennunduse ja sideala ekspert Nicholas Kralev ning  Eesti poolt Balti Filmi- ja Meediakooli lektor Andres Jõesaar. Loe koostööprojekti ja seminari kohta siit. Pilte üritusest näeb siit!


 9. 25. aprillil 2015 toimus Tallinnas Okupatsioonide muuseumis Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) sümpoosium “Põgenemine ja pagulus”. ÜEKN liikmeteks on eestlaste keskorganisatsioonid vôi suuremad seltsid järgnevates riikides: USA, Kanada, Rootsi, Inglismaa, Saksamaa, Austraalia, Läti, Leedu, Venemaa, Ukraina, Soome ja Tšehhi. Täpsem info veebilehel www.uekn.org. Seminari avas ÜEKN esimees Laas Leivat Kanadast. Üritus oli huvitav - nii oma sisult kui informaalsete vestluste võimaluste poolest. Ilmselt kiire õppeaasta lõpp tõi aga kaasa selle, et Eesti ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatest oli esklusiivsel üritusel osalemas ainult kaks inimest.  Pilte sümpoosiumislt näeb siit.


 10. 27. märtsil 2015 toimus Tallinnas EÜÕS-i ja USA suuraatkonna 2015. aasta koostööprojekti kolmas seminar. Esinesid USA suursaatkonna kultuuri ja meedia atašee Caitlyn Kim ning Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi välissuhete nõunik Reet Remmel. Kuulajad said ülevaate nii kõige iseloomulikumast USA kultuuris kui suurriigi kultuuri praegustest arengutest.  Loe koostööprojekti ja seminari kohta siit. Pilte üritusest näeb siit!


 11. EÜÕS-i liikmed Urve Läänemets ja Sulev Valdmaa osalesid 19. ja 20. märtsil 2015 Tartu Ülikooli Narva Kolledžis toimunud 5. rahvusvahelisel ELT konverentsil “Reconsidering the Practice of CLIL and ELT” ja tegid sellel inglise keele ja ühiskonnaõpetuse ainete vajadusi silmas pidavat intergatiivset õppematerjali tutvustava ühisettekande “Reader on Estonia”. Raamatu kohta loe siit. Pilte Narva konverentsilt näeb siit.


 12. 17. märtsil 2015 toimus koostöös Kaitsepolitseiametiga EÜÕS aastasemi-nar. Seminaril osalejad said ülevaate Kaitsepolitseiameti ja selle eelkäijate arenguloost alates Eesti riiklikust iseseisvumisest tänaseni ning ametkonna praegusest paiknemisest meie riigiasutuste struktuuris. Tutvustati ameti ülesandeid ja tegevuse eesmärke. Kuulajate huvi oli suur ning ettekandjale esitati palju küsimusi. Kokku tekkis hea pilt sellest, millises olukorras oma tööd tehakse ning missugused on peamised probleemid, mida lahendatakse. Ka taasiseseisvunud Eesti käekäik ja saavutused olid esitluse põhjal hästi jälgitavad. Eesti Ühiskonnaõpetajate Selts tänab Kaitsepolitseiametit väga huvitava koolitusvõimaluse eest. Pilte näeb siit.


 13. 20. veebruaril 2015 toimus Tallinnas Kaitseministeeriumi pressiruumis EÜÕS-i ja USA suuraatkonna 2015. aasta koostööprojekti teine seminar. USA Tallinna Suursaatkonna sõjaväeatašee Geoffrey Wright ning Eesti Kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler Jonatan Vseviov kõnelesid kahe maa kaitsekoostööst. Pikemalt loe koostööprojekti ja seminari kohta siit.


 14. 23. jaanuaril 2015 toimus Tallinna Keslinna Vene Gümnaasiumis EÜÕS-i ja USA Tallinna suursaatkonna 2015. aasta koostööprojekti “USA ja Eesti suhted” esimene seminar. Esinesid USA suursaadik Eestis hr Jeffrey D. Levine ja pr Marina Kaljurand Eesti Vabariigi välisministeeriumist. Pikemalt loe koostööprojekti ja seminari kohta siit.


 15. 20. jaanuaril 2015 toimus Tallinnas Mustpeade majas Integratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed 2014. aasta Kodanikupäeva viktoriini ning kodanikupäevale pühendatud esseekonkursi võitjate autasustamine. Nii konkurssi kui viktoriini toetab Haridus- ja teadusministeerium. Esseekonkursi ja viktoriini võitjate nimed on leitavad: http://www.meis.ee/kodanikupaeva-viktoriin.  Pilte sündmusest näeb siit.


 16. 4.juunil 2014 toimus Pärnus EESTI LIPU Päeva 130 tähistamine, mille kaaskorraldaja on aastaid olnud Eesti Ühiskonnaõpetajate Selts. Lipu päeva kohta saab lugeda ja pilte vaadata: http://blog.maaleht.ee/parnumaa/?p=65722


 17. 24. mail 2014 toimus Pärnus EÜÕS-i aastakoosolek. Seltsi juhatus esitas koosolekul ülevaate 2013. aasta tegevusest ning selgitas majandusaasta aruannet. Seltsi tegevus 2013. aastal oli mitmekülgne ja edukas. Sellele anti kokkuvõttes hinnang “hea”. EÜÕS põhikirja kohaselt viidi läbi kolmeliikmelise juhatuse kahe liikme valimine. Eelmisest kosseisust jätkab juhatuse liikmena Mari Suurväli, uueks juhatuse liikmeks valiti Urve Läänemets. Kavandati ettevõtmisi 2014./2015. õppeaastaks. Otsustati jätkata senist suunda ning pakkuda EÜÕS-i poolt heatasemelisi üritusi nii Seltsi liikmetele kui teistele huvilistele, sh õpilastele. EÜÕS ei näe ühiskonnaõpetuse õpetajaid lahusseisva “kildkonnana”, vaid mõistab ühiskonnaõpetust Euroopas ja mujal maailmas ammu aktsepteeritud nn kogu kooli eetose olulise osana, mida kujundavad kõikide ainete õpetajad ning loomulikult õpilased. 


 18. 24. aprillil toimus Õpetajate maja Magistri toas Tallinnas projekti “USA Today & Tomorrow” neljas ning ühtlasi viimane seminar. Selle teemaks oli Social policy and social security in the United States. Seminari kohta loe siit.


 19. 28. märtsil toimus Tallinnas Õpetajate maja Saadiku toas projekti “USA Today & Tomorrow” kolmas seminar, mille teemaks oli Culture and education in the United States. Esinesid USA saatkonna kultuuri ja pressi asenõunik pr Alison E. Davis ja ETV ajakirjanik Neeme Raud. 28. märtsi seminari kohta loe siit.


 20. 17. märtsil 2014 toimus koostöös Kaitseväe peastaabiga EÜÕS aastaseminar.

 21. Osavõtjad said põhjaliku ülevaate nii Eesti kaitseväe ülesehitusest kui igapäevasest toimimisest. Kaitseväe ohvitserid tutvustasid õpetajatele meie sõjameeste osalemist välismissioonidel, koostööd NATO liinis ning Kaitseliidu rolli ühiskonnas. Vaadati ringi kasarmus ja väeosa territooriumil, käes sai hoida relvi ning õues kiigata liikuvtehnikasse. Lõunaks söödi väga maitsvat sõdurisuppi. Loe aastaseminarist pikemalt siit ja  pilte vaata siit


 22. 21. veebruaril toimus Tallinnas Õpetajate maja Saadiku toas projekti “USA Today & Tomorrow” teine seminar, mille teemaks oli Economical and environmental development of the United States. Esinesid USA saatkonna majanduspoliitika nõunik Brett Makens ja ETV ajakirjanik Neeme Raud. 21. veebruari seminari kohta loe siit.


 1. 27. jaanuaril 2014 tähistati kogu maailmas holokausti ohvrite mälestuspäeva. Eesti riiklik traditsiooniline mälestustseremoonia peeti Kloogal asuva holokausti ohvrite memoriaali juures. Sellele järgnes Tallinnas, juudi kogukonna majas seminar ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele „Minevikust tulevikku – ühe kogukonna lugu“. Seminari avas kultuuriminister Urve Tiidus. Pärast ettekandeid peetud diskussiooni vedasid Ringo Ringvee Siseministeeriumist, Eesti Ühiskonnaõpetajate Seltsi liige Sulev Valdmaa ning  Haridus- ja teadusministeeriumi osakonnajuhataja Irene Käosaar.


 1. 17. jaanuaril 2014 toimus projekti "USA Today and Tomorrow" raames USA saatkonnas Tallinnas seminar, mille tehti kaks ettekannet USA välispoliitikast. Esimese ettekande pidas USA suursaadik Jeffrey D. Levine ja teise ettekande ERR kauaaegne korrespondent USAs-s Neeme Raud. Ürituse korraldasid USA saatkond ja Eesti Ühiskonnaõpetajate Selts. Kolm põnevat üritust järgnevatel kuudel on aga projekti "USA Today and Tomorrow" raames veel ees. Loe ürituse kohta siit!


 1. 29. detsembril 2013 tegi Eesti Ühiskonnapetajate Seltsi aktiiv kokkuvõtteid 2013. aastast ning arutas põhjalikumalt seisu aineõpetuses..


 1. 11. novembril 2013 toimus Eesti Ühiskonnaõpetajate Seltsi eestvõttel kohtu-mine Läti Vabariigi Suursaatkonnas Tallinnas. Loe kohtumise kohta siit.


 1. 21. oktoobril 2013 toimus ühiskonnaõpetajate koolitus Stenbocki majas, mille korraldasid koostöös Riigikantselei ja Eesti Ühiskonnaõpetajate Selts.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo Euroopa Liidu infonõunik Eve Paavel korraldas osalistele sisuka ja põhjaliku ekskursiooni Stenbocki majas ning Riigikantselei Strateegiabüroo strateegiadirektori asetäitja Märt Loite tegi põhjaliku ettekande teemal "Kuidas töötab Eesti riik. Täidesaatva võimu ülesehitus ja toimimine."  M. Loitele esitati hulgaliselt küsimusi, sest teave Strateegiabüroost oli õpetajatele uudne. Pilte 21.10.13 seminarist näeb siit


 1. Eesti Inimõiguste Instituut arendab 12 Eesti kooli baasil välja inimõigustesõbralike koolide võrgustikku. Selleks viiakse igas projektis osalemiseks konkureerinud ning välja valitud koolis läbi seminare. Koole nõustatakse oma koolikeskkonda igakülgselt analüüsima, saamaks teada, kui sõbralik see kõikidele on, ning mida annaks parandada. Koolid koostavad seejärel tegevuskava. 12. oktoobril 2013 toimus seminar Pärnu Vanalinna Põhikoolis. Projektimeeskonda on kaasatud ka Eesti Ühiskonnaõpetajate Seltsi liikmeid. Pilte projekti käivitusseminaridest koolidess näeb siit.

Vt: http://www.eihr.ee/haridus/inimoigused-haridussusteemis/inimoigustesobralikud-koolid/


 1. 9. oktoobril 2013 toimus TÜ Pärnu kolledži, Eesti Ühiskonnaõpetajate Seltsi ja Pärnumaa majandusõpetajate ainesektsiooni ühisel ettevõtmisel seitsmendat aastat Pärnumaa koolide tulevikutegijate ideekonkurss, mille teemaks oli sedakorda „Kodukoht tuntuks!“ Konkursist saab lähemalt lugeda:

http://blog.maaleht.ee/parnumaa/?p=59918


 1. 19. märtsil 2013 toimus Riigikohtus EÜÕS 2013. aastaseminar. Seminari avas Riigikohtu direktor Kerli Raud. Järgnevalt esinesid Riigikohtu kolleegiumite nõunikud Liis Arrak, Janar Jäätma, Kristina Domaškina ja Ulrika Eesmaa ning peaspetsialist Kristiina Urb. Pilte EÜÕS 2013 aastaseminarist näete siit.


 1. 7. ja 8. detsembril 2012 toimus Tallinnas Delta Kappa Gamma Educational Foundation’i ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) korraldusel ning EMTA, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Ameerika Ühendriikide Tallinna Suursaatkonna toel rahvusvaheline konverents “Hilda Taba 110”. Väljapaistev eesti päritolu USA õppekavateoreetik ning pedagoog Hilda Taba on üks 20. sajandi väljapaistavamaid haridusteadlasi, kes pööras suurt tähelepanu ühiskonnaõpetuse õppekava arendamisele ning õpilaste sotsialiseerumisele õppeprotsessis. EÜÕS panustas konverentsi ettevalmistusse ning läbiviimisse.


 1. Eesti Oktoobris - novembris 2012 korraldas Eesti Inimõiguste Instituut Eesti Ühiskonnaõpetajate Seltsi osalusel Saksa fondi EVZ toel projekti “Vaata tagasi tulevikku!” koolitused tolerantsuse õpetamisest koolis ja vabaühendustes. Koolituskohtadeks olid Tartu, Pärnu, Tallinn ja Jõhvi. EÜÕS liikmed esinesid koolitustel inimõiguste ja nende õpetamise ning õpetamise metoodika teemadel. Pilte koolitustelt näeb siit!

 2. 06. juunil 2012 toimus Riias Läti Vabariigi Kultuuriministeeriumi poolt korraldatud   konverents “Ma kuulun Lätile”. Konverents käsitles ühiskonna-õpetuse arenguprobleeme Läti ühiskonna integratsioonivajaduste vaatevinklist. Välisekspertidena esinesid konverentsil Tallinna Ülikooli professor Anu Toots ja EÜÕS liige, JTI Kodanikhariduse keskuse juhataja Sulev Valdmaa.


 1. 01. juunil 2012 pidas EÜÕS Tallinna initsiatiivgrupp Tartus koosoleku, millel arutati ühiskonnaõpetuse päevaprobleeme. Kõneldust saab ülevaate siit.


 1. 22. ja 23. mail 2012 toimus Tallinnas rahvusvahelise 2 aastat vältava projekti VOICE partnerite seminar. Tallinnas oli 2 projektis osalejat Saksamaalt, 2 Austriast, 6 Türgist ja 4 Sloveeniast ning projekti välishindaja Suurbritanniast. Lisaks sisulisele tööle projekti kallal - probleemõppe alase metoodilise materjali arendamisele said külalised võimaluse käia projektis osalevas Tallinna Inglise Kolledžis tunde vaatamas. Kõik võõrad nautisid Tallinna vanalinna. Vaata pilte!


 1. 18. mail 2012 osales kolm EÜÕS-i liiget Inimõiguste Instituudi poolt käivitatava projekti “Vaata tagasi tulevikku” esimesel ümarlaual, kus kolmkümmend osavõtjat vabakonnast ja valitsusasutustest püüdsid luua tervikpilti inimõiguste õpetamise ja selle edendamise võimalustes. Vaata pilte!


 1. 22. - 23. märtsil 2012 toimus Jaan Tõnissoni Instituudi Kodanikuhariduse keskuse korraldusel Tallinnas hotellis “Old Town Maestro” kahepäevane seminar, millel tutvustati eksperdi rollis olnud õpetajatele rahvusvahelise projekti VOICE käigus välja töötatavat probleemõppe-alast metoodilist materjali. Enamuse ekspertrühmast moodustasid küll ühiskonnaõpetuse ja ajaloo õpetajad, kuid toetamaks ainetevahelist integratsiooni praktikas, oli väga sujuvalt töötanud rühmas ka emakeele, inglise keele, geograafia ja füüsika õpetajaid. Üritusel osales EÜÕS-i liikmeid.


 1. 21. - 23. märtsil 2012 külastasid EÜÕS-i liikmed Euroopa parlamendi saadiku Tunne Kelami külalistena Brüsselit. Tutvuti Euroopa Parlamendiga ja külastati 2011 a. avatud Euroopa Parlamendi külastuskeskust Parlamentariumi.


 1. 20. märtsil 2012 toimus Välisministeeriumis ühiskonnaõpetuse õpetajate õppepäev. Ülevaadet õppepäevast saab lugeda siit. Üks praktilisi soovitusi õpetajatele oli kutsuda konsulaara-metnikke koolidesse kõnelema noortele olulistel, näiteks reisimisega seotud teemadel. EÜÕS tänab Välisministeeriumi väga õnnestunud õppepäeva korraldamise eest! Pilte seminarist näeb siit.


 1. 2011. aasta noorte ettevõtjate laada “Pärnumaa Jõulud” tulemusi kommenteerides ütles Mari Suurväli, et kogu müügi tulem oli 1198,88 euri, lisaks muidugi suur hulk väärtuslikke kogemusi kõigile osavõtjatele!  Loe juurde: http://blog.maaleht.ee/parnumaa/?p=36231

 2. 6. jaanuaril 2011 toimus EÜÕS-i ja Eesti Panga koostöös majandusseminar. Seminaril käsitleti nii majanduse üldküsimusi kui Eesti majandus-, sh tööhõivenäitajaid ning peatuti eurole üleminekuga seotud majandusküsimustel. Seminaril osales õpetajaid üle Eesti nii eesti kui vene õppekeelega koolidest. Oavõtjate hulgas oli ka õpilasi. EÜÕS tänab Eesti Panka väga sisuka seminari eest.

 3. Paljud koolid osalevad alates 2003. aastast 26. novembri paiku toimuval Kodanikupäeva viktoriinil, mis on mõeldud eesti ja vene õppekeelega üldhariduskoolide 7.–12. klassi õpilastele ja üldkeskharidust andvate kutsekoolide õpilastele. Selle eesmärk on süvendada noorte teadmisi Eesti Vabariigi põhiseaduslike institutsioonide, inim- ja kodanikuõiguste, vabaduste ja kohustuste ning Euroopa Liiduga seonduva osas. Peale 2010. aasta viktoriini on aastate jooksul osalenuid olnud kokku pea 25000.

Viktoriini tutvustuse ja varasemate aastate  viktoriiniülesannetega on võimalik tutvuda MISA kodulehel: http://www.meis.ee/kodanikupaeva-viktoriin.


 1. EÜÕS võttis osa Eesti lipu 125. aastapäeva tähistamise üritustest.


 1. Pärnumaa majandusõpetajate ainesektsiooni ja Eesti Ühiskonnaõpetajate Seltsi ning TÜ Pärnu kolledži koostöös toimus traditsioonilise õpilasmess Pärnumaa Jõulud ’10.


 1. Kolga Keskkooli 11. ja 12. klassi õpilased esitlesid 21. detsembril 2010 projekti “Kodanik”, mille teemaks oli ühistranspordi kättesaadavus Kuusalu vallas.