Mis teoksil

EÜÕS liikmete osalevad 2019. aastani kestvas rahvusvahelises Erasmus+ ühiskonnaõpetuse õppekava projektis ekspert-nõustajatena. Projekti väljunduks on õpetajakoolituse õppekava Iisraeli ja Gruusia pedagoogilistele õppeasutustele, kus koolitatakse algklaaside õpetajaid.

25. septembrist kuni 13. oktoobrini 2017 toimub järjekordne MISA esseekonkurss haridus- ja kutsekooli õpilastele. Konkursile esitatud tööd hinnatakse 02. novembriks 2017. Oodatakse õpilaste rohket osavõttu!

2017. aastal toimub MISA iga-aastane kodanikupäeva viktoriin, mis sel aastal on pühendatud Eesti Vabariigi 100. juubeliaastapäevale. Viktoriini ettevalmistamisel on arvestatud veebruarikuus MISA korraldusel Tallinnas toimunud õpetajate ja õpilaste nõupidamisel tehtud ettepanekutega, ning see on kavandatud koguni kolmele kooliastmele: küsimused koostatakse eraldi 5. ja 6. klassi õpilastele, 7. – 9. klassi õpilastele ning gümnaasiumi ja kutseõppeasutuste õpilastele. Põhikooli osas on küsimused nii eesti kui vene keeles. Üks küsimuste pakett koostatakse väljaspool Eestit elavatele inimestele. Viktoriin on Internetis MISA kodulehel aktiivne 20. – 30. novembril 2017. Tradistioonilised kodanikupäeva viktoriinid algavad 20.11.2017 kell 9.00 ja lõpevad 30.11.2017 kell 23.59.
Teabe viktoriinide kohta on leitav https://www.integratsioon.ee/kodanikupaeva-viktoriin