Mis teoksil

1.Rahvusvaheline Erasmus+ ühiskonnaõpetuse õppekava projekt

EÜÕS liikmed osalevad 2019. aastani kestvas rahvusvahelises Erasmus+ ühiskonnaõpetuse õppekava projektis ekspert-nõustajatena. Projekti väljundiks on õpetajakoolituse õppekava Iisraeli ja Gruusia pedagoogilistele õppeasutustele, kus koolitatakse algklasside õpetajaid.